Al vele eeuwen wordt op de gronden rondom Wijk bij Duurstede zonne-energie omgezet in onder andere graan. Akkers werden geploegd met eenvoudige ploegen die vaak niet meer deden dan oppervlakkige groeven in de grond trekken. Door ploegen ontstaan vanzelf langwerpige akkers met rechte zijden, die na jarenlang gebruik van elkaar zijn gescheiden door lage wallen. Akkers werden bemest met stalmest, huisvuil en resten van haard- of ovenvuren. Door vee op stoppelvelden te laten grazen werd deze meteen bemest. Hoewel de zeis al onder invloed van de Romeinen in Noordwest-Europa werd gebruikt, werd graan in de vroege middeleeuwen nog steeds met een sikkel geoogst.

Over de tijd is er veel veranderd. Paarden zijn vervangen door trekkers. In plaats van graan voor eigen consumptie, wordt er nu mais verbouwd voor veevoer. Maar één ding is niet veranderd, er wordt nog steeds zonne-energie omgezet in organisch materiaal. Ook fruitteelt is in de regio alom vertegenwoordigd. Ook hier wordt zonne-energie omgezet in suikers die wij graag consumeren.

Broers Kees (1954) en Dick(1962) Spelt. “Wij hebben het ex-veehouderij en fruitteeltbedrijf waar de namen Groot Noordhuize en Noordhuize op de gebouwen staan”. Wijlen vader Dik senior is dit bedrijf gestart in 1953. Kees is in 1973 in het bedrijf gestapt en Dick in 1983. Kees is gehuwd en heeft twee zonen. Dick is gehuwd en heeft geen kinderen. “Er is geen bedrijfsopvolging binnen de familie en daarom hebben wij ervoor gekozen te stoppen met de melkveehouderij. We zijn toen op zoek gegaan wat wij met onze gronden kunnen doen en ook iets betekenen voor de Wijkse gemeenschap. Wij hebben een plan gemaakt om de Gemeente Wijk bij Duurstede en haar inwoners te helpen om een bijdrage te leveren aan de energiedoelstelling. In het plan voor een zonnepark staat dat de bestaande natuur wordt behouden en ook uitgebreid. Tevens willen wij dat de lokale bevolking uit het stedelijk gebied komt genieten van de velden van de mooie omgeving en ook ziet hoe natuur, milieu en Europese doelstellingen hand in hand gaan”.

Hans van Rooijen (1971). “Ik woon samen met mijn vrouw Hanneke in onze boerderij aan de Kapelleweg in Cothen. Onze kinderen heten Juliet en Bart. Sinds 1994 wonen wij aan de Kapelleweg. Ik ben geboren aan de Wijkersloot in Cothen. We hebben een melkveebedrijf met 120 melkkoeien, bijhorend jongvee en nog een handjevol schapen. Bij het bedrijf is 65 hectare grond. Het perceel waar de zonnepanelen op komen te liggen is een buitenperceel. Hier kan ik niet komen met mijn koeien. Land op afstand brengt veel loonwerkerkosten met zich mee. Daarom hebben wij de keus gemaakt om van dit perceel een zonnepark te maken. Elk jaar geven wij een oogstfeest waar veel mensen op af komen. Hier is te zien hoe er vroeger werd gewerkt op de boerderij en hoe nu tegenwoordig.”  

Nico Mocking (1967). “Mijn naam is Nico. Ik ben geboren en getogen aan de Kapelleweg in Cothen. Wij hebben aan de Kapelleweg ons loon- en verhuurbedrijf. In het verleden ben ik actief betrokken geweest bij de ruilverkaveling. Ik ben dus wel bekend met de agrarische wereld. Ik zie het zonneproject als een mooie kans om ons bedrijf verder te verbreden.”

Bij Blue Bear Group werken ir. Brendan Williams (1972) en drs. ing. Ruben Berendts (1977). Blue Bear Group is een onderneming die risicodragend in duurzame energieprojecten investeert. Daarnaast zijn Brendan en Ruben eigenaar van Blue Bear Energy. Blue Bear Energy is een adviesbureau mbt ontwikkeling, financiering, contract en project management voor duurzame energieprojecten. Brendan en Ruben zijn praktisch hun hele leven actief in de duurzame energiesector. Brendan is opgeleid tot elektrisch ingenieur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Door zijn combinatie van technische en financiële kennis heeft hij een sleutelrol vervuld bij verschillende duurzame energieprojecten waaronder Europa’s grootste windontwikkelingen. Brendan woont in Utrecht. Ruben heeft technische bedrijfskunde gestudeerd aan de HTS te ‘s-Hertogenbosch. Daarna studeerde Ruben bedrijfswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in windenergie, financiën en duurzame investeringen. Ruben is in verschillende rollen betrokken (geweest) bij tientallen duurzame energieprojecten. Ruben is getrouwd met Hannah. Zij wonen samen met hun kinderen (Milou, Felix en Thomas) in Houten.

De laatste jaren begint zonne-energie een steeds belangrijkere rol binnen Blue Bear Group te spelen. Blue Bear Group is ondertussen actief bij 5 zonneprojecten in Nederland. Vroeger maakten boeren van zonne-energie koolhydraten en vezels. Tegenwoordig maken boeren van zonne-energie duurzaam opgewekte elektriciteit.