Zonnepark Wijkersloot B.V. wil een zonnepark realiseren in het buitengebied van de gemeente Wijk bij Duurstede op meerdere percelen tussen Wijkersloot, Hoeksedijk en Kanaal Noord.  Het park krijgt zowel een maatschappelijke als een natuurlijke meerwaarde. Door zonnepanelen dicht bij elkaar te plaatsen is het mogelijk om op andere plaatsen nieuwe natuur te maken. Hierdoor ontstaan ook nieuwe recreatiemogelijkheden. Het zonnepark kan voor 5.500 tot 6.500 huishoudens duurzame energie opwekken.

De gemeente heeft de locatie voor het Zonnepark Wijkersloot aangemerkt als ‘geschikt voor zonnevelden’. Het plangebied heeft een oppervlakte van 25,76 hectare. 7,52 hectare wordt ingericht om nieuwe natuur te realiseren. De oppervlakte die de panelen in gaan nemen bedraagt 13,1 hectare. De overige ruimtes worden groenstroken. Verder blijft (vooralsnog) 2,3 hectare een agrarische bestemming houden. In de gemeente Wijk bij Duurstede mag maximaal 60 MW aan zonne-energie worden vergund in deze vergunningsronde. Zonnepark Wijkersloot B.V mag daarom op dit moment maximaal 13,1 hectare aan zonnepanelen aanvragen. In een latere fase wordt nog 2,3 hectare zonnepanelen aangevraagd.

Zonnepark Wijkersloot is een initiatief van vier agrarische landeigenaren in samenwerking met de Blue Bear Group. De vier landeigenaren willen samen op hun grond een bijdrage leveren aan de energietransitie door een zonnepark op hun veldkavels te realiseren. De huiskavels blijven de agrariërs gebruiken voor hun agrarische activiteiten. Blue Bear Group heeft al meer dan tien jaar ervaring met de realisatie van tientallen duurzame energieprojecten in Nederland en daarbuiten.