Fruitteelt en het Kromme Rijngebied zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze buurman (Walter den Hollander) is hovenier en botanicus. Hij heeft tot doel om streekgebonden fruitboomrassen te behouden en de mensen ervan te laten genieten. De wens is om op zijn locatie een smaakmuseum/fruitpaviljoen te beginnen waar u welkom bent om de smaak van fruit intensief te beleven en een kopje thee te drinken. Bij het zonnepark is er gelegenheid om bij een plukbos te picknicken. Hier kunnen elektrische fietsen en een paar auto’s parkeren en opladen. Ook kunt u door het zonnepark en langs de nieuw aangelegde natuur wandelen. In deze setting stellen wij voor om fiets- en wandelpaden rondom het fruitpaviljoen te realiseren. Het smaakmuseum wordt toegankelijk vanaf het zonnepark door middel van een oud-Hollandse kwakelbrug.

Schetsontwerp van Zonnepark Wijkersloot

Circa 7,5 hectare van het landareaal wordt gebruikt voor versterking van de natuur. De panelen worden aangebracht met een hoogte van circa 1 tot 1,5 meter en sluit aan op de eeuwenoude structuur van het landschap. Van het totale plangebied van meer dan 25 hectare wordt slechts 13,1 hectare (met een mogelijke uitbreiding naar 15,4 hectare) wordt gebruikt voor zonnepanelen. Op verzoek van de buren wordt ervoor gekozen om het zicht op de panelen af te schermen door middel van een natuurlijke houtsingel met onder andere streekeigen heester- en rozensoorten.