Proces

De gemeente heeft vier initiatiefnemers een positieve reactie gegeven op hun principeverzoek. Dat betekent dat deze vier projecten een vergunningsaanvraag mogen indienen. Om de plannen mogelijk te maken moeten de vier initiatiefnemers een omgevingsvergunning bij de gemeente indienen. Voor alle plannen geldt namelijk dat ze niet passen in het bestemmingsplan. De vier initiatiefnemers ontvangen voorwaarden van de gemeente waaronder de gemeente medewerking aan het plan wil verlenen. Het is nu aan de initiatiefnemers om het plan verder uit te werken, voordat een aanvraag wordt ingediend. Het goed betrekken van de omgeving is daarvan een belangrijk onderdeel, bijvoorbeeld door een informatieavond te organiseren of door in gesprek te gaan met directe omwonenden.

Wanneer de initiatiefnemer het plan indient als officiƫle aanvraag voor een omgevingsvergunning, oordeelt de gemeente of dit voldoende is om een ontwerpbesluit te nemen. Daarna organiseert de gemeente een informatieavond en heeft u de mogelijkheid om een zienswijze voor het plan in te dienen. Vervolgens neemt de gemeente een besluit over het plan. Hiertegen kan beroep worden ingediend.