Het plangebied voor Zonnepark Wijkersloot ligt ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal in de gemeente Wijk bij Duurstede. Het project heeft een oppervlakte van circa 25,5 hectare en bestaat uit twee delen (4 kadastrale percelen). Aan de noord – westzijde wordt het plangebied begrenst door de Hoeksedijk en aan de noordzijde wordt het plangebied deels begrenst door de Wijkersloot. In het ‘midden’ van het plangebied is een bosperceel gelegen dat onderdeel uitmaakt van het Natuur Netwerk Nederland. Het bosperceel maakt geen onderdeel uit van het plangebied. Aan de noordzijde bevinden zich verder een drietal (bedrijfs) woningen te weten; Wijkersloot 33, 31 en 29. Tot slot wordt het plangebied aan de westzijde begrenst door agrarische percelen. Het zonnepark is geprojecteerd op agrarische gronden die nu worden gebruikt voor akkerbouw. In het plangebied zijn verschillende sloten aanwezig.

Ligging van het plangebied (rood omkaderd) weergegeven op de topografische kaart